Ferolli Kombi Servisi - 0216 606 13 43 - 0544 607 13 43 - 0850 302 10 57

Ferolli Kombi Servisi

Ferroli Kombinizle Alakalı Arıza Kaydı Oluşturmak yada Teknik Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

0216 606 13 43 – 0544 60613 43

Ferroli Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Kombi sorunlarının etkilibiçimde çözüme ulaşması için sorunların tanınması kritik öneme sahiptir.Sözgelimi Ferroli kombi arıza kodları teknik açıdan bazıhasarların karşılığıdır. Tanımlanamayan hasarlar olması durumunda gelişigüzeluygulamalardan kesinlikle kaçınınız. En kısa sürede teknik servisten yardımisteyiniz 0216 606 13 43

Ferroli Kombi Arıza Kodları

Ferroli F12 arıza kodu sıhhi su sensöründe arıza demektir. Bu durumun olasınedenleri sensör hasarı, kablo tesisatında kısa devre olması, kablolardakopukluk yaşanması olabilir.  Sorunun çözümü için kablo tesisatı kontroledilmeli, sensör değişmelidir. 0216 606 13 43

Ferroli A01 arıza kodu farklı sorunların habercisi olabilir: Birinci olarak gazkesik olabilir ve gaz saati üzerindeki kesici korumaya geçmiş olabilir. Budurumda gaz saati üzerindeki gaz kesici bobinde yer alan başlığın kendinizeyönelik çekilmesi gerekir. İkinci olarak ateşleme hatasına işaret olabilirçakmak ve iyonizasyon hatası olması nedeniyle servisten yardım alınmalıdır.Üçüncü olarak da kombi içindeki gaz valfi için gösterge anlamına gelir. Arızalıolan gaz valfi için gereken destek alınmalıdır. Gaz ayarı çok düşük olabileceğiiçin talepler servise iletilebilir. 0216 606 13 43

Ferroli A02 arıza kodu kombi brülörü kapalı konumda olması ve kart arızahallerinde kendini gösteren bir sorundur. Eğer kartta sorun varsa, bunun tamirettirilmesi veya mümkünse değiştirilmesi gerekir. Şayet birinci nedenden dolayıbir sorun varsa, iyonizasyon alev varmış gibi bilgi verir ve servisten yardımtalep etmeniz gerekir. 0216 606 13 43

Ferroli A03 arıza kodu ekranda görünürse, bu durumda sorunun olası sebeplerideğerlendirilir: Birinci neden, ısıtma sensörünün hata göstermesi olabilir vebu sensörün kontrol edilmesi gerekir. İkinci olarak sistemde su devir daimîsirkülasyon pompasında sorun yaşanabilir. Pompa kontrol edilmelidir. Son olarakkalorifer tesisatında hava olması nedeniyle arıza oluşabilir. Sistem havasıboşaltılmalı, yardım talep edilmelidir. 0216 606 13 43

Ferroli A06 arıza kodu, ateşlenme sonrasında alev yetersizliği sorununa işaret eder. 4dakikada 6 kez olması sorundur. Bu durumun birkaç nedeni bulunmaktadır. Birinciolarak iyonizasyon elektrotu arızası nedeniyle sorun yaşanabilir.  Budurumda iyonizasyon elektrolit pozisyonunun değişmesi gerekmektedir. Öncekontrol edilir ve gerekirse değiştirilir.  İkinci neden düzensiz alevolmasıdır. Bu durumda brülörün kontrol edilmesi gerekmektedir. Üçüncü neden dehava ve duman kanalarının tıkalı olmasıdır. Bacada duman çıkışı kanallarının veilgili hava giriş terminallerinin tıkanıklığı giderilmelidir. 0216 606 13 43

Ferroli A41 arıza kodu göründüğü zaman ilk yapılması gereken uygulama kombininresetlenmesidir. Bu kod, ısıtma sensörü ana eşanjör üstündeki sensörün yerindenoynaması, arızalanması, iletki sıvısının bitmesiyle ilgilidir. Resetlemesonrasında çözülmeyen sorunlarda servisi arayınız. 0216 606 13 43

Ferroli A51 arıza kodu görüldüğünde uygunsuz yanma ortamı için haber verir. Budurumun nedenleri, bacanın yerinden oynaması, uç kısmındaki bölümün kırılması,kombi fanının yeterli oksijeni dışarıdan alamamasıdır. Bu durumda kombiresetleme işlemi yapılır. Daha sonra kombi bacası kontrol edilir veeğer çözülmemişse yardım istenmelidir. 0216 606 13 43

Ferroli D1 ve D2 arızakodu göstergeleri,arızadan ziyade kombinin devreye girme sürelerinde görülen harf ve rakamlardır.Bunlar bekleme süresince yanmaya devam eder.  Bu noktada bazıaçıklamalardan bahsetmek gerek: 0216 606 13 43

Ferroli F4 arıza kodu görünmesi halinde kombiye reset atmanız gerekir. Birazbekledikten sonra yine arıza veriyorsa bu durumda hava akış sistemininçalışmadığının işaretidir. Bu durumun nedenleri ise, fan çalışmaması, kartarızası, fan motoru arızasıdır. Tamir edilmeli, gerekirse yenisi ile değişimisağlanmalıdır. 0216 606 13 43

Ferroli F5 arıza kodu görülürse, bu durumda yine önce resetleme işlemi yapılır.Daha sonra sorun düzelmezse, prostestat çekmiyor olabilir, fan arızalıolabilir. Bu arızalardan birisi değilse ana kartta sorun var demektir. Kombikablo tesisatı hataları ve baca ebatları hataları bu kodun gösterdiğiarıza çeşitleridir. Servisten yardım istenmelidir. 0216 606 13 43

Ferroli F11 arıza kodu varsa, sıcak su sensörü arızası söz konusudur. Sensördehasar, kablo tesisatında kısa devre, kablolarda kopukluk görülebilir. Budurumda kablo tesisatını kontrol etmek ve sensörü değiştirmek gerekir. 0216 606 13 43

Ferroli F3 arıza kodu görülmesi halinde, ana eşanjör üzerindeki limit veemniyet termostatı sorunu var demektir. Sirkülasyonu sağlayan pompada düzensizçalışma sorunu görülebilir, elektronik kart arızası sorunu halinde değişimönerilir. 0216 606 13 43

Ferroli F34 arıza kodu, besleme gerilimindeki soruna işaret eder. Normal beslemegerilimi düzeyi 170V olmalıdır.  Elektrik şebekesi sorun olduğundaelektrik voltajı ölçülmeli,220 V geliyorsa kombi elektronik kart sorunu içinservis yardımı talep edilmelidir. Ancak servis öncesinde başka bir prize detakılarak aynı durumun yaşanıp yaşanmadığına bakılmalıdır. Yine aynı sorungörülürse servis aranmalıdır. 0216 606 13 43

Ferroli F37 arıza kodu görülmesi halinde kombi sorunu subasıncıyla ilgilidir. Kombideki su basıncının 1 barın altında olduğunugösterir. Bu sorunun çözümü için kombiye su basılması gerekir. Altında yer alansu doldurma musluğu açılarak su ilave edilmesi gerekir. İsteğe göre yardımistenebilir. 0216 606 13 43

Ferroli F43 arıza kodu, eşanjör korumasının devreye girmesi demektir. Bu durumu olasınedenleri şu şekildedir: 0216 606 13 43

Şebeke suyunun kesik olması, kombi vanasının kapalı olması

Sistemde hava olması

Eşanjörde kireçlenmeye bağlı olarak su akışının normalden daha faz olmasıdır.

Sorunun çözümü içinöncelikle sıcak su çeşmesi açılmalıdır. Su tazyiki bu arızanın oluşmasındabüyük bir etkendir. Burada sıcak su bölümünün nasıl aktığına bakılır, eğer çokakıyorsa ya da tersine hiç akmıyorsa soğuk su bölümü kontrol edilir.  Eğersoğuk su bölümü normalse ve sıcak su kısmı az akıyıorsa kireçlenme sorunu sözkonusudur. Sistemde hava olması hallerinde de bu havanın boşaltılması içinservisten yardım istenir 0216 606 13 43

Ferroli F07 arıza kodu, alev ısısının yüksek olduğunu gösterir. Bacanın kısmen tıkalıolması halinde gaz tahliye çıkış yerlerindeki randıman kontrolü yapılır. Alevsensörü konumunun doğru çalışıp çalışmadığına bakılır. Bunun yanında başka birolası sorun kablo tesisat bağlantısı kaynaklı olabilir. Bu durumun nedeni, X5konektörü üstünde yer alan köprünün bağlı olmaması, özellikle 4-5terminallerinde kopukluk olmasıdır. Kablo tesisat kontrollerinin yapılmasıgerekir. Kombi servisi yardımı talep edilebilir. 0216 606 13 43